Om

Vi är två lärare Sv/SO och Ma/No från Lucksta skola som tillsammans med våra elever i årskurs fem och sex på Lucksta skola ska arbeta tematiskt med att planera för ett olympiskt spel i byn Lucksta 2028.

Vi kommer att integrera alla ämnen och använda oss av elevernas tankar och idéer för att få dem så aktiva som möjligt i temat. vi försöker använda oss av en typ av storyfication utan att skapa fiktiva personer utan helt enkelt tänka oss in i framtiden/samtiden.

Syftet är att vi ska få in delar i läroplanen på ett lekfullt och aktivt sätt, de får skapa och utveckla sina förmågor i ett story tänk som de blir aktiva i. De når mottagare i samhället och även intervjuat företagare i närområdet.

Vi har arbetat med kartkunskap för att använda oss av kartor över närmiljön för att bygga upp olika arenor och t,ex en OS-by. Vi har sedan arbetat med artkunskap inom biologi för att bestämma vilken maskot vi ska ha, utifrån djuren i närmiljön. Vi har använt estetiska uttrycksmedel när vi skapar affischer och OS-jingeln. Vi använder OS av ritningar och skala när vi bygger upp miljön i OS-byn. För att nämna några ämnesintegreringar.

 

 

Vi hoppas att